Rå mjølk

Litt informasjon om rå (upasteurisert) mjølkOrganisert omsetning av rå/upasteurisert mjølk er ikkje lovleg i Noreg, men tilfeldig sal er lovleg. Dette kjem av § 21. i Animaliehygieneforskrifta: "Krav til omsetning…

Fortsett å leseRå mjølk

HACCP

HACCP er "fareanalyse og kritiske styringspunkt". Det er ein metode for å gå gjennom produksjonen sin systematisk og vurdere kor ein har svakheiter der farar (i produkta) kan oppstå. Ein skal så dokumentere…

Fortsett å leseHACCP

Prosjekt

Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedlingNasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling er eit prosjekt kor Norsk Gardsost har utvikla retningsliner for god hygienepraksis og gjennomføring av HACCP i småskala mjølkeforedling. Retningslinene er…

Fortsett å leseProsjekt