Regelverk for småskala mjølkeforedling

Her finn du dei viktigaste forskriftene som regulerer mattryggleik og merking av produkt frå småskala mjølkeforedling.   Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matlova). .Lova som ligg til grunn for alle…

Fortsett å lese Regelverk for småskala mjølkeforedling