Nyheter fra FACE – Farmhouse and Artisan Cheese and Dairy produkts in Europe – Nettverk for europeiske gardsmeierier.

Norsk Gardsost er en del av det Europeiske nettverket for europeiske gardsmeierier FACE. Hver måned vil vi legge ut nyheter fra nettverket og hva som skjer på ost og mjølkeforedlingsfronten…

Fortsett å leseNyheter fra FACE – Farmhouse and Artisan Cheese and Dairy produkts in Europe – Nettverk for europeiske gardsmeierier.