Gammel stølsdrift på Fekjastølen, Ål i Hallingdal. Om stølsdrift og livet på en gammel seter, hvor alt arbeide utføres uten tekniske hjelpemidler. Vi følger buferdingen fra gården nede i Ål i Halingdal og fram til Fekjastølen. Der oppe vises forskjellige ysteprosesser og smørkinning

  https://www.youtube.com/watch?v=nzRWOmv2ZqI

Fortsett å lese Gammel stølsdrift på Fekjastølen, Ål i Hallingdal. Om stølsdrift og livet på en gammel seter, hvor alt arbeide utføres uten tekniske hjelpemidler. Vi følger buferdingen fra gården nede i Ål i Halingdal og fram til Fekjastølen. Der oppe vises forskjellige ysteprosesser og smørkinning