Vekststrategier for lokalmatbedrifter, et av flere spennende tema på årets fagdag.

Nationen har 15. februar eit oppslag om at måla for «lokalmat», eller «matspesialiteter» ikkje nås. Det visee til ein forskingsrapport frå Senter for Bygdeforskning.

I ein rapport frå Bygdeforsking blir regjeringa sine målsetjingar for sal av spesialmat karakterisert som å vera vanskeleg å nå.
I rapporten «Vekststrategiar for lokalmatbedrifter», som Nationen omtala i førre veke, skriv forskarane Gunn-Turid Kvam og Trine Magnus som har forfatta rapporten, at «Vi tror ikke at LMDs målsetning om at 20 prosent av matvareomsetningen i dagligvarehandelen innen 2020 vil være spesialmat nås.»

Trine Magnus, ein av dei to forskarane bak rapporten kjem til fagdagen 18. mars i tilknytning til årsmøtet. Der gir hun ei orientering om rapporten og innleiar til debatt. Kjenner vi oss igjen i rapporten og kva slags signaler skal vi sende politikarane?

http://www.nationen.no/2013/02/15/norsk_mat/lokalmat/spesialmat/nisjemat/regjeringa/7951284/

Endelig program for fagdag og årsmøte på Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker 18.-19. mars vert lagt ut snart.

Del dette innlegget