Vi begynte med Årsmøte søndag og fortsatt med felles fagdag sammen med Hanen. Takk for formidabel innsat for Norsk Gardsost til Gunnar, Anne Marie og Geir Harald som nå går ut av styret! Velkommen til det nye styret i Norsk Gardsost; 

Leiar:                  Jarle Rueslåtten (Rueslåtten Ysteri, Buskerud)
Nestleiar:            Gøran Rasmussen-Åland
Styremedlem:     Turid Nordbø (Grindal Ysteri, Trøndelag)
Styremedlem:     Olav Lie-Nilsen (Thorbjørnrud Ysteri, Oppland)
Styremedlem:     Ragna Kronstad (personleg medlem, Oslo)
Varamedlemmar til styret :
1.      May Johannessen (Nordtun Gard, Nordland)
2.      Ingvar Kjøllesdal (Voll Ysteri, Jæren)

3.      Eline Bryn (Bryn Gardsmeieri, Hedmark)

Takk også til valgnemnda for en god jobb!

Protokoll fra Årsmøtet finner du her

Del dette innlegget