Årsmøtepapirer til årsmøtet 2022

2021

Digitalt Årsmøte på TEAMS torsdag 25. februar kl 11 – 12/13

Årsmøtedokument – trykk på dokumentet for å få frem link:
Sakliste
Årsmelding 2020
Årsregnskap 2020 og balanse 2020
Valgkomiten sin innstilling
Protokoll Årsmøte 2021
Vedlegg: Oppsummering om rå mjølk, vinter 2021

2020:

Årsmøte og ostesymposium på Thorbjørnrud hotell, Jevnaker, Oppland 9.-11. mars 2020
Selve årsmøtet ble avholdt onsdag 11. mars 2020

Årsmøtedokument:
Sakliste
Årsmelding 2019
Årsregnskap 2019 og balanse 2019
Valgkomiten sin innstilling
Protokoll Årsmøte 2020

2019:

Årsmøte og fagsamling på Gomobu i Valdres, Oppland 24. – 25. mars 2019
I år kombinerer Norsk Gardsost sitt Årsmøte med felles fagdag med Hanen.

Årsmøtedokument:
Saksliste
Årsmeldinga NG 2018
Årsregnskap og balanse
Valgkomiten sin innstilling
Arbeidsplan NG 2019

Protokoll

2018:
Årsmøte og nettverkssamling Os i Hordaland 16.-17. mars
I år kombinerer Norsk Gardsost sitt Årsmøte med felles fagdag med Hanen og ysteribesøk til Ostegården.

Årsmøtedokument:
Saksliste
Årsmeldinga NG 2017
Årsregnskap og balanse
Valgkomiteen sin innstilling
Arbeidsplan NG 2018
Protokoll
***
2017:
Årsmøte og nettverkssamling Lødingen og Lofoten 21.- 23.april 2017

Link til årsmøtedokument finner du her:
Protokoll

***
2016: Årsmøte og fagseminar på Dombås, 8. – 9. april

***

2015: Årsmøte på Voss, den 24. mars

Protokoll

***
2014: Årsmøte på «Mat på Skjetlein», 11. mars
Styrets forslag til nye vedtekter
Referat

***
2013: Årsmøte på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker, 18.-19. mars
Møtet vart samlokalisert med årsmøtet til Hanen.
Referat frå årsmøtet
Innkalling
Årsmelding
Årsmøtesaker

***
2012: Årsmøte i Steinkjer, 13. mars
Referat frå årsmøtet
Årsmelding

***
2011: Årsmøte på Hordaheimen i Bergen, 11. og 12. februar
Referat frå årsmøtet

***
2010: Årsmøte på Nofima, Ås, 11. og 12. februar
Referat frå årsmøtet

Årsmelding

***
2009: Årsmøte på Rosenlund Park, Løten, 25.-26. april
Referat frå årsmøte