Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Norsk Gardsost?

Melde deg inn ved å trykke på denne linken

Norsk Gardsost har følgende medlemstyper/kategorier:

  1. Produsent medlem I (0-12 000 Liter): Kr 1000,-/år
  2. Produsent medlem II (12 000-100 000 Liter): kr 2500,-/år               
  3. Produsent medlem III (100 000+++): kr 4000,-/år
  4. Støttemedlem, inkl medlemsblad: Kr 400,-/år
  5. Abonnent GardsOsten: Kr 500,-/år
  6. Institusjon: Kr 1000,-/år
  7. Æresmedlem: Ingen avgift.

For alle medlemstypene er abonnement på medlemsbladet GardsOsten inkludert.

 Produsentmedlemskap
bestemmes ut fra mengde foredla melk. Produsentmedlemskap gir også tilbud om rådgiving fra våre fagrådgivere Ragnhild Nordbø og Pascale Baudonnel

Produsentmedlemmer i Norsk Gardsost får 20% rabatt, og støttemedlem 10%
ved kjøp av varer fra Ystebui.