Bildet kan inneholde: mat og tekstBondens Marked, Norsk Gardsost og HANEN ønsker å ta initiativ til å skape en ekstra salgskanal for sine medlemmer. Flere av våre medlemmer har nå fått innskrenket sine salgskanaler på grunn av Coronaviruset. Mange har opplevd uro over å ikke få solgt sine produkter til f.eks HoReCa. Vi har i dialog med helsepersonell sjekket om risikoen ved å selge matprodukter gjennom Bondens Utlevering. Signalene vi har fått er at  det ikke er mer risiko forbundet med å handle gjennom REKO-ringen enn å gå i butikken, da utleveringen foregår utendørs, og det medfører mindre smittefare enn ved når flere samles innendørs. Dagligvaren opplever nå stort trykk på varesalget og dette understreker behovet i samfunnet for et større og mer variert tilbudet om å få tak i mat.Mange kunder ønsker å støtte lokalmatprodusentene, men har ingen kanaler for å få tak i disse varene. Vi vil derfor etablere i første omgang et arrangement i Asker 1.april. Du kan melde deg inn her i produsentgruppen på facebook. Det jobbes også med å få til en Bondens utlevering i Trondheim.
Har du spørsmål ta kontakt med:
Bondens Marked: Line Uldal- line@bondensmarked.no
Norsk Gardsost: Kathrin Hofmann Aslaksby- post@norskgardsost.no
HANEN: Elin Hodne – elin@hanen.no

Del dette innlegget