Prosjekt

Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedlingNasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling er eit prosjekt kor Norsk Gardsost har utvikla retningsliner for god hygienepraksis og gjennomføring av HACCP i småskala mjølkeforedling. Retningslinene er…

Fortsett å leseProsjekt