Lokalmat.no sitt revisjonsopplegg er positivt motteke hos produsentane

KSL har evaluert opplegget sitt for eksternrevisjon av lokalmatbedriftene. Revisjonsopplegget er laga på oppdrag frå innkjøparar hos dei store daglegvarekjedene og nokre grossistar. Evalueringa syner at produsentane synast dei har…

Fortsett å lese Lokalmat.no sitt revisjonsopplegg er positivt motteke hos produsentane

Rapport om Listeria

Sluttrapport for Nofima sitt prosjekt om Listeria i småskala osteproduksjon er kome. Rapporten inneheld mange gode råd om forebyggande tiltak og kontroll med Listeria, samt fleire artiklar frå prosjektet. Les…

Fortsett å lese Rapport om Listeria

Prosjekt

Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedlingNasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling er eit prosjekt kor Norsk Gardsost har utvikla retningsliner for god hygienepraksis og gjennomføring av HACCP i småskala mjølkeforedling. Retningslinene er…

Fortsett å lese Prosjekt