Rapport om Listeria

Sluttrapport for Nofima sitt prosjekt om Listeria i småskala osteproduksjon er kome. Rapporten inneheld mange gode råd om forebyggande tiltak og kontroll med Listeria, samt fleire artiklar frå prosjektet. Les…

Fortsett å lese Rapport om Listeria

Prosjekt

Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedlingNasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling er eit prosjekt kor Norsk Gardsost har utvikla retningsliner for god hygienepraksis og gjennomføring av HACCP i småskala mjølkeforedling. Retningslinene er…

Fortsett å lese Prosjekt