Lokalmat.no sitt revisjonsopplegg er positivt motteke hos produsentane

KSL har evaluert opplegget sitt for eksternrevisjon av lokalmatbedriftene. Revisjonsopplegget er laga på oppdrag frå innkjøparar hos dei store daglegvarekjedene og nokre grossistar. Evalueringa syner at produsentane synast dei har…

Fortsett å lese Lokalmat.no sitt revisjonsopplegg er positivt motteke hos produsentane

De europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – hygieneguiden publisert på 24 europeiske språk!

Idag er de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling - hygieneguiden - publisert på 24 offisielle språk i den Europeiske Unionen - takket være et solid stykke arbeid fra engasjerte medlemmer i…

Fortsett å lese De europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – hygieneguiden publisert på 24 europeiske språk!

“Hygieneguiden” eller de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – for gårds og håndverksforedla melkeprodukt ble presentert av FACE-nettverket i Brussel 22. november 2017!

Norsk Gardsost er endel av det Europeiske nettverket for gards- og håndverksforedla melkeprodukt FACE - som siden 2010 har jobbet for en felles hygieneguide - Guide for Good Hygiene Practices…

Fortsett å lese “Hygieneguiden” eller de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – for gårds og håndverksforedla melkeprodukt ble presentert av FACE-nettverket i Brussel 22. november 2017!

Nye europeiske bransjeretningsliner

Dei europeiske bransjeretningslinene for småskala mjølkeforedling utarbeida av den europeiske nettverksorganisasjon for gards- og handverksystarar (FACE), vart godkjent av EU på tampen  av 2016. Her kan du sjå dei

Fortsett å lese Nye europeiske bransjeretningsliner

Ny forskrift om merking av mat

Matinformasjonsforordninga er meint å tre i kraft frå 13.desember 2014. Forordninga er meint å gjera det enklare for forbrukaren å forstå kva maten inneheld. Ei stor forandring med det nye…

Fortsett å lese Ny forskrift om merking av mat