De europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – hygieneguiden publisert på 24 europeiske språk!

Idag er de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling - hygieneguiden - publisert på 24 offisielle språk i den Europeiske Unionen - takket være et solid stykke arbeid fra engasjerte medlemmer i…

Fortsett å lese De europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – hygieneguiden publisert på 24 europeiske språk!

“Hygieneguiden” eller de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – for gårds og håndverksforedla melkeprodukt ble presentert av FACE-nettverket i Brussel 22. november 2017!

Norsk Gardsost er endel av det Europeiske nettverket for gards- og håndverksforedla melkeprodukt FACE - som siden 2010 har jobbet for en felles hygieneguide - Guide for Good Hygiene Practices…

Fortsett å lese “Hygieneguiden” eller de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – for gårds og håndverksforedla melkeprodukt ble presentert av FACE-nettverket i Brussel 22. november 2017!

Nye europeiske bransjeretningsliner

Dei europeiske bransjeretningslinene for småskala mjølkeforedling utarbeida av den europeiske nettverksorganisasjon for gards- og handverksystarar (FACE), vart godkjent av EU på tampen  av 2016. Her kan du sjå dei

Fortsett å lese Nye europeiske bransjeretningsliner

Ny forskrift om merking av mat

Matinformasjonsforordninga er meint å tre i kraft frå 13.desember 2014. Forordninga er meint å gjera det enklare for forbrukaren å forstå kva maten inneheld. Ei stor forandring med det nye…

Fortsett å lese Ny forskrift om merking av mat