De europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – hygieneguiden publisert på 24 europeiske språk!

Idag er de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling - hygieneguiden - publisert på 24 offisielle språk i den Europeiske Unionen - takket være et solid stykke arbeid fra engasjerte medlemmer i…

Fortsett å leseDe europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – hygieneguiden publisert på 24 europeiske språk!

«Hygieneguiden» eller de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – for gårds og håndverksforedla melkeprodukt ble presentert av FACE-nettverket i Brussel 22. november 2017!

Norsk Gardsost er endel av det Europeiske nettverket for gards- og håndverksforedla melkeprodukt FACE - som siden 2010 har jobbet for en felles hygieneguide - Guide for Good Hygiene Practices…

Fortsett å lese«Hygieneguiden» eller de europeiske retningslinjer for småskala melkeforedling – for gårds og håndverksforedla melkeprodukt ble presentert av FACE-nettverket i Brussel 22. november 2017!