Gammel stølsdrift på Fekjastølen, Ål i Hallingdal. Om stølsdrift og livet på en gammel seter, hvor alt arbeide utføres uten tekniske hjelpemidler. Vi følger buferdingen fra gården nede i Ål i Halingdal og fram til Fekjastølen. Der oppe vises forskjellige ysteprosesser og smørkinning

  https://www.youtube.com/watch?v=nzRWOmv2ZqI

Fortsett å lese Gammel stølsdrift på Fekjastølen, Ål i Hallingdal. Om stølsdrift og livet på en gammel seter, hvor alt arbeide utføres uten tekniske hjelpemidler. Vi følger buferdingen fra gården nede i Ål i Halingdal og fram til Fekjastølen. Der oppe vises forskjellige ysteprosesser og smørkinning

Ostelandet.no

HANEN holder på å sette opp et nettsted for all norsk ost i samarbeid med Norsk Gardsost - Ostelandet.no. Målet med denne siden er å gi mer kunnskap i ostediskene,…

Fortsett å lese Ostelandet.no

Etter en lang og grundig prosess om hvordan vi kan omsette rå melk på en trygg måte, avslår HOD forslaget til ny forskrift fra Mattilsynet.

Nisjeprodusenter raser over forbud mot salg av rå melk Helsedepartementet vil ikke endre regelverket for omsetning av rå melk til konsum. – Helt uforståelig vedtak, sier fagrådgivere i organisasjonen Norsk…

Fortsett å lese Etter en lang og grundig prosess om hvordan vi kan omsette rå melk på en trygg måte, avslår HOD forslaget til ny forskrift fra Mattilsynet.

Nettsida til In itinere-prosjektet er lansert

In itinere er eit utvekslingsprosjekt for studentar, osteprodusentar og osteseljarar. På nettsida finn ein produsentar og osteseljarar som tilbyr hospitering, praksisplass eller tek imot besøk frå kollegaer. Ein finn og kurs i gards-…

Fortsett å lese Nettsida til In itinere-prosjektet er lansert