Datablad og GMO-erklæringer

 
Om du driver Debiogodkjent mellkeforedling, blir det krevet dokumentasjon på at ingrediensene ikke er framstilt med genmodifiserte organismer.

NG-medlemmer med Debiogodkjenning kan kontakte ystebui for å få oppdaterte erklæringer når de trenger det. Tilgang til mappe med alle GMO erklæringer for kulturer og løype finner du på denne linken her

GMO erklæringene er gyldige i 2 år fra signeringsdatoen.

Ingredienser uten GMO-erklæring

  • Afilact er ikke tillatt i økologisk drift fordi det inneholder E1105 Lysozyme, som ikke er et godkjent tilsetningsstoff
  • Chymax er ikke tillatt i økologisk drift fordi det er framstilt ved hjelp av genmodifiserte mikroorganismer