Etter påtrykk fra Bondelaget, ber nå landbruks- og matdepartementet Innovasjon Norge om å åpne for at Bondens marked og andre salgsmesser for lokalmat kan søke Innovasjon Norge og Utviklings­programmet om støtte for å dekke deltagerkostnader. Dette kan gi produsentene mulighet til å delta på messer gratis eller til redusert pris. Dette for å bøte noe på omsetningssvikten som mange har fått i coronaperioden. Les mer på regjeringen.no.

Del dette innlegget