Digitalt Årsmøte i Norsk Gardsost 25.2.2021

I år invitere vi til digitalt Årsmøte i Norsk Gardsost grunnet Covid-19 – MEN håper desto flere da har mulighet til å delta:-)

Vi møtes på ZOOM torsdag 25. februar kl 11 – 12/13 – og legger opp til et lunsjseminar med presentasjon av følgende tema:

  • Nettsatsinga Ostelandet.no og samarbeid med HANEN ved Synne Qvenild
  • Rå melk forskrifta ble ikke vedtatt – hvor står vi nå?

Meld deg på digitalt Årsmøte gjennom denne linken HER innen 23.februar 2021 – så sender vi deg link til møte på epost.

Det blir også en kort presentasjon av forslag til Kommunikasjonsstrategi for Norsk Gardsost – se sak 4.3 – du finner dokumentet i denne LINKEN 

Sakliste for årsmøte:

1a. Godkjenning av innkalling

b.       Godkjenning av sakliste

2a. Valg av møteleder

b.        Valg av referent

3. Valg av to til å underskrive protokollen

4.  Årsmøtesaker:

4.1          Styrets årsmelding.

4.2           Regnskap.

4.3           Kommunikasjonsstrategi for Norsk Gardsost

4.4         Arbeidsplan – legges fram på møtet.

4.5         Budsjett – legges fram på møtet.

4.6         Innkomne saker

4.7         Valg av leder, nestleder og styremedlemmer med 3 varamedlemmer i rekkefølge. Valg av valgnemnd på 3 medlemmer. Valgkomiteen sin innstilling legges fram på møtet.

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email