Endelig er det klart at foretak med lokalforedlingskvote som rapporterte melk benyttet til lokal foredling i kvoteåret 2019, kan i kvoteåret 2020 levere et kvantum tilsvarende den rapporterte mengden i 2019, fratrukket beregnet kvantum melk anvendt til lokal foredling i 2020, uten at det blir beregnet overproduksjonsavgift. Distrikt- og grunntilskudd og andre avgifter blir beregnet som på melk innenfor vanlig kvote. Forskrifta og forskriftsbrevet med mer detaljer

Del dette innlegget