Endelig er det klart at foretak med lokalforedlingskvote som rapporterte melk benyttet til lokal foredling i kvoteåret 2019, kan i kvoteåret 2020 levere et kvantum tilsvarende den rapporterte mengden i 2019, fratrukket beregnet kvantum melk anvendt til lokal foredling i 2020, uten at det blir beregnet overproduksjonsavgift. Distrikt- og grunntilskudd og andre avgifter blir beregnet som på melk innenfor vanlig kvote. Forskrifta og forskriftsbrevet med mer detaljer

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email