Fastsettelsesbrev for endringer i vedlegg 1 til forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk.

Omregningsfaktorene ved lokal foredling av melk trer i kraft med virkning fra 1. januar 2018:

Se forskrift her

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email