Matinformasjonsforskrifta kom i byrjinga av månaden, og mesteparten av dei nye merkekrava gjeld no. Forskrifta finn du her. I GardsOsten 2-2014 finn du ein artikkel med detaljar om kva reglar som gjeld no for merking av ost og andre mjølkeprodukt. Mattilsynet har òg ein god del informasjon om dette på heimesidene sine.

Del dette innlegget