Yster, lærer og bonde Pascale Baudonnel er utnevnt til ridder av den franske fortjenstordenen for landbruket (Ordre national du Mérite Agricole)

Pascale Baudonnel blir tildelt denne ærefulle utmerkelsen for sin mangeårige innsats for fremme av kunnskap og tradisjon om ysting i Norge. Med sin etablerte status som ystelærer og bonde har hun viet sitt liv til å etablere den franske ostekulturen i Norge og er en fanebærer for en gryende fransk-norsk matkultur. Hun har i sin karriere mottatt flere utmerkelser, deriblant Seterprisen i 2005, Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris i 2006, Bygdeutviklingsprisen i 2007 for Sogn og Fjordane og Økopris Vestlandet 2010.

 

Baudonnel er utdannet ysteteknolog fra franske ENILIA (Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des Industries Agroalimentaires) i Surgères, og har siden 1980-tallet stått i bresjen for å tillate produksjon av ost laget av upasteurisert melk i Norge. I 1997 etablerte hun den landsomfattende organisasjonen Norsk Gardsost som organiserer de fleste som jobber med småskala melkeforedling i Norge.

 

Frankrikes ambassadør til Norge Florence Robine vil på vegne av den franske landbruksministeren overrekke utmerkelsen til Pascale Baudonnel under en seremoni 22. september 2023 kl. 16.00 i Den franske ambassadørboligen i Oslo i nærvær av hennes familie, venner og kollegaer.

 

Vennligst kontakt den franske ambassaden for deltakelse på seremonien eller ytterligere opplysninger om denne utnevnelsen. 

Om den franske fortjenstordenen for landbruket

L’Ordre national du Mérite Agricole er en fransk orden som ble innstiftet 7. juli 1883 og som tildeles av det franske landbruksdepartementet for å belønne fortjenstfull innsats for å fremme fransk landbruk, mat- og vinkultur. Den tildeles personer som, i eller utenfor Frankrike, har utmerket seg gjennom enestående tjenester for landbruksrelaterte temaer knyttet til Frankrike. Ordenen er inndelt i tre grader : kommandør (commandeur), offiser (officier), ridder (chevalier).

Post expires at 17:34 on 13. september 2025

Del dette innlegget