NMBU-forsker Tove Guldbrandsen Devold sier at norske kuraser kan gi bedre ost og at dette henger samen med proteinene. Les mer her: Gamle norske kuraser kan gi bedre ost (forskning.no)

Foto: Anna Rehnberg / NIBIO / Norsk genressurssenter

Del dette innlegget