Datablad for tilsetjingar i ost (kulturar/løpe), med garanti om at dei ikkje inneheld GMO-råvarer finn du no her. Slik garanti på innsatsfaktorane er naudsynt for dei som driv Debio-godkjent produksjon.

Del dette innlegget