Høsten 2021 tilbyr Trøndelag høyere yrkesfagskole et deltidsstudium i

V E R D I S K A P N I N G  I  L O K A L M A T
Studiet er spesialtilpasset den travle bonden som har lite tid til studier, men som allikevel har behov for å øke kompetansen utover det å produsere mat. Nå kan du følge et samlingsbasert studium på 30 studiepoeng over 1,5 år. Du kan, med andre ord, kombinere studiet med jobb.
Verdiskapning i lokalmat er en yrkesrettet høyere utdanning. Studiet gir økt kompetanse innen økonomistyring og markedsetablering for en lokalmatprodusent.

Et studium for den som driver med lokalmat, eller som planlegger å gjøre det.
• Hvordan skal jeg distribuere og selge mine produkter?
• Hvordan blir produksjonen lønnsom?
• Hva kan jeg gjøre for å sikre kvaliteten og vite at jeg selger trygg mat?
Studiet omhandler markedskunnskap, bedriftsøkonomi og matkunnskap –viktige emner for alle som produserer, selger eller serverer lokalmat.
Undervisningen er samlingsbasert og foregår i Trondheim og på Røros.

Vil du vite mer? Kontakt Kirsti Hagenes,
412 75 731, kirhag@trondelagfylke.no

Les mer her:
https://web.trondelagfylke.no/trondelaghoyere-yrkesfagskole/studier/Verdiskapning/
Søknadsfrist er 15. april via samordnaopptak.no

 

Del dette innlegget