Norsk Gardsost er endel av det Europeiske nettverket for gards- og håndverksforedla melkeprodukt FACE – som siden 2010 har jobbet for en felles hygieneguide – Guide for Good Hygiene Practices in the production of artisanalcheese and dairy products (GGHP). Guiden oversettes til 24 språk – du finner den engelske versjonen her: http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en

Del dette innlegget