Internasjonalt samarbeid

Norsk Gardsost er medlem av et internasjonalt nettverk som heter FACE Network – Farmhouse and Artisan Cheese and Dairy Producers European Network. 

Det som begynte i 2006 som en utveksling av praktisk informasjon mellom tyske og franske gårdsystere, fortsetter å utvikle seg videre til et europeisk ostenettverk for gårdsbruk og håndverkere. Under den internasjonale geitekonvensjonen i Frankrike i september 2009 ble alle representantene fra Frankrike, Italia, Tyskland og Canada enige om at samarbeidet skulle utvides ytterligere.

Siden den gang har gårds- og håndverksystere fra flere europeiske land jobbet sammen om områder av felles interesse som sanitærregulering, bevaring av tradisjonell kunnskap, utveksling av erfaringer, utfordringer for småskala ysterier og behovet for fleksibilitet i anvendelsen av regulering. Følgelig ble FACE Network-foreningen opprettet i 2013 med mål om å representere og forsvare interessene til gårds- og håndverksost på nasjonalt og europeisk nivå.

Så langt har organisasjonen vår fått støtte fra gårds- og håndverksysterier, tekniske forskningssentre, bondeorganisasjoner, laboratorier, veterinærer og sanitærmyndigheter fra 17 land i Europa.

Medlemsorganisasjoner:

Østerrike, Tyskland og Luxemburg

VHM Österreich // Verband für handwerkliche Milchverarbeitung e. V. // VHM Luxembourg

Belgia

ASBL CRR - Belgique Producteurs de Fromages au Lait Cru / Rauwemelkse kaas makers / Rohmilchkäseproduzenten

Kroatia

Savez malih sirara RH „SirCro“

Finland

Suomen Pienjuustolayhdistys ry

Frankrike

Fédération Nationale des Éleveurs de Chèvres

Frankrike

ANPLF - Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers

Hellas

Dairy Vocational School of Ioannina

Irland

CAIS - The Irish Farmhouse Cheesemakers Association

Irland

Irish Slow Food Raw Milk Presidium

Italia

Associazione delle Casare e dei Casari di Azienda Agricola

Italia

Sennereiverband Südtirol

Nederland

Bond van Boerderij Zuivelbereiders (BBZ)

Slovenia

Združenje kmečkih sirarjev Slovenije

Spania

Red Española de Queserías de Campo y Artesanas

Sveits

FROMARTE

Sverige

Sveriges Gårdsmejerister

Ungarn

Magyar Sajtkészítők Egyesülete