Jordbruksoppgjøret 2022

I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2022 la Norsk Gardsost frem tre saker vi ønsket å få gjennomslag for. 

  1. Driftsstøtte til organisasjonen
  2. Opprettelse av et kompetansenettverk for håndverksysting
  3. Økt stølstilskudd

16.mai ble partene enige og la frem forslaget. Norsk Gardsost har fått innvilget punkt 1 og delvis punkt 3. Vi får 1 million over Landbrukets Utviklingsfond og stølstilskuddet er økt til 70 000,-. Partene er enige om at det fastsettes en minstesats på 50 000 kroner per seter for setring i fire uker og en minstesats på 70 000 kroner per seter for setring i seks uker.

Sluttprotokollen kan leses i sin helhet her.

Bilde: Osteglad

Del dette innlegget