·     Tilbod til bønder og andre som ynskjer å lære om mjølking og ysting på tradisjonelt vis.
·       Mjølking og ysting under enkle forhold på stølen.
·       Korleis dyra beitar og korleis beiting pregar det biologiske mangfaldet rundt stølen.
·       Økologisk drift og berekraftig bruk av naturressursar.
Kurslærar:Kathrin H. Aslaksby  (geitebonde, budeie og biolog).
Deltakaravgift: 1500 kr. Moglegheit for overnatting på stølen (kjem i tillegg).
Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving
Påmelding til: magnhild,strand@nlr.no/ tlf 93452532 innan 6. august.

Del dette innlegget