Kurs i regi av Kompetansenettverket på Mære

Som matprodusent er det viktig med praktiske øvelser for å få trygghet i produksjonen og for å perfeksjonere seg. Praktisk læring setter teori ut i praksis og retter søkelyset på «hvordan» og «hvorfor».

Nå kan vi heldigvis samles igjen og tilbyr kurs/samlinger før sommeren.

Les mer på linkene:

1. Grunnmodul salg og marked, tre samlinger

8/6 2022 Mære. Skiftende lønnsomhet gjør at flere bønder ønsker å selge egenproduserte landbruksvarer. Samtidig øker kompleksiteten i de tradisjonelle markedskanalene:

  • Terskelen for å selge i dagligvare har aldri vært høyere
  • Produsentene tvinges inn i grossistledd, noe som gjør at marginene reduseres
  • Kjedene begrenser salgsområdet for lokalmatprodusentene
  • Hotell/restaurant struktureres også med tanke på innkjøpsavtaler, og det er flere som endrer adferd i kjølvannet av korona
  • Tradisjonelle direktesalgskanaler (Bondens Marked og REKO) stagnerer og er lite skalerbare

Som en konsekvens av dette vokser nye digitale salgs- og markedskanaler fram. For å håndtere disse kreves økt kompetanse på merkevarebygging, prissetting, markedsføring og kommunikasjon.

2. Ystekurs i mykostene Mozzarella, Steikeost og Ricotta

11/6 2022 Treningsmeieriet på Byåsen. I dag spiser stadig flere lokalprodusert ost og mangfoldet har økt betraktelig. Rundt 163 ysterier i hele landet er organisert i medlemsorganisasjonen Norsk Gardsost som har helt fra starten i 1997 stått i bresjen for norsk matkultur og ostemangfold. Denne trenden støttes av mange og arbeidet bidrar til produktutvikling og nye smaker. Vi tror at praktiske øvelser, i sær i animalske produksjoner, er viktig og fremmer mer kunnskap om ingredienser, utstyr og fremgangsmåter.

Målet er at lokale produsenter/serveringssteder og foredlingsbedrifter, får økt kunnskap og ferdigheter innen de ulike temaene ved å praktiske teorien! Dette bidrar til mat med kvalitet, økt mangfold og mat som er trygg.

Har du spørsmål, ta kontakt!

Tlf. 97594332 – bjotro@trondelagfylke.no

Del dette innlegget