Link til informasjon om lavterskel tilbud for bedrifter som ønsker hjelp av forskere til enten å skape nye produkter eller løse noen utfordringer i bedriften. To ysterier har allerede fått hjelp gjennom denne ordningen, her er det plass for store og små utfordringer: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/#ApplicationTemplates 
Ingvild Aarhus i SKÅPPÅ er kompetansemegler og kan hjelpe til med alt i fra idéutvikling til ferdig søknad og innlevering av rapportering i etterkant. Eksempel på prosjekt som kan få støtte: Ysteri X ønsker å utvikle en ny metode for å presse ost (eller de ønsker å utvikle ny emballasje…mulighetene er uendelige). De kan da få hjelp av en ekspert/forskningsmiljø til å utvikle metoden og FORREGION vil ta regningen for arbeidet til forsker/ekspert. Bedriften stiller med egenkapital i form av egne timer. Rammen er 400 000 kr per prosjekt, og krav til egenandel er 20%. Bedriften kan også bruke noe av pengene til utstyr eller lignende, som inngår i prosjektet. 

Del dette innlegget