Mattilsynet skal i perioden 15.februar – 30.september 2013 besøke totalt 500 virksomheter over hele landet og kontrollere hvordan virksomhetene etterlever regelverket for forebygging og kontroll med bakterien Listeria monocytogenes i spiseklar mat, det vil si mat som spises uten å være varmebehandlet.

Lenke til informasjon om prosjektet på Mattilsynets internettsider: Listeria i spiseklar mat: Er virksomhetenes kontroll god nok?                
På våre hjemmesider finner du også informasjon om  Listeria: Kriterier og metoder for å sikre trygg spiseklar mat        
Elin Havig Skar
senior kommunikasjonsrådgiver
Mattilsynet, regionkontoret for Hedmark og Oppland
Telefon: 22 40 00 00/ 416 44 334
Besøksadresse: Strandsagveien 2, Brumunddal
Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

www.mattilsynet.nowww.matportalen.no

Del dette innlegget