Rapportering av lokal foredling av melk til Landbruksdirektoratet

Som lokal foredler av melk er det lovpålagt å rapportere mengde solgte produkter til Landbruksdirektoratet (det blir etterslep for dere som lager produkter som lagres).

Omsetningsavgiften er lovpålagt. For dere som videreforedler geitemelk er det lønnsom å rapportere uansett, siden grunntilskuddet er så stort. De fleste som videreforedler under 1000 liter kumelk får lite avgifter, men også lite tilskudd (avhengig av sone).

Rapporteringsfristen for 2022 var 1. februar, men Landbruksdirektoratet holder på å behandle rapporteringene nå. Hvis det er flere som skal rapportere for 2022, så er det mulig i løpet av februar.

Her finnes informasjon om pristilskudd og avgifter ved lokal foredling: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter-pa-jordbruksvarer/melk/pristilskudd-og-avgifter-for-lokalt-foredlet-melk 

Skjema «Melde om oppstart av lokal foredling melk» 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/ordninger-for-industri-og-handel/melde-om-oppstart-av-lokal-foredling-melk

Skjema «Rapportere melk etter lokal foredling»:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/ordninger-for-industri-og-handel/rapportere-melk-etter-lokal-foredling

Post expires at 20:47 on 8. februar 2025

Del dette innlegget