Mattilsynet har som mål å besøke de fleste små og mellomstore melkevirksomhetene i perioden 1. juni til 15.oktober.
Målet med tilsynet er å undersøke om virksomhetene følger regelverket og om forbrukerne får trygge
melkeprodukter fra lokalmatprodusenter.

Tema for tilsynet:
Hovedfokus vil være om dere har styring og kontroll med farene i produksjonen, og vi vil spesielt
vektlegge hvordan dere sikrer god kvalitet på rå melk.

Aktuelle sjekkpunkt:
• kvalitet rå melk
• lokaler tilpasset omfang og aktivitet (antall produkt, type produkt, mengde
• renhold av lokaler og utstyr
• rutiner for personlig hygiene
• rutiner for håndtering og lagring av næringsmidler
• sikker vannforsyning
• internkontroll – kompetanse om farer og nødvendig dokumentasjon av produksjonen
• prøvetakingsplan – for å vise at systemet fungerer og maten er trygg
• merking av produktene

Del dette innlegget