Medlemsblad

 


GardsOsten er medlemsbladet til Norsk Gardsost, det kjem ut 2 gonger i året, vanlegvis i juni og desember. Bladet inneheld fagartiklar om ysting, reportasjar frå ysteri rundt ikring i landet, kurskalendar og annan nyttig informasjon. Vil du bli abonnent eller medlem, så ta kontakt på epost
Dersom du har noko som kan vere interessant for bladet så ta kontakt med redaktør Øystein Skjæveland  
Annonseprisar:

1/8  side: 800,-

¼ side:  1000,-

½ side: 1600,-

Heil side: 2000,-

Bakside: 2500,-


Innhald i nokre gamle nummer av GardsOsten:

GardsOsten 2-2006, 28 sider
Leiar: Takk for sist
Jürss meieri
Særimner 2006
Nye ostefolk med vind i segla
Fetaost
Fra gauda til feta, Hitra Gårdsmat
Seterpris og Ildsjelutdeling
Seig surmjølk
Ost og vin, det vanskelige valget
Småskalaysting på Lanzarote
Nytt frå Trygg Mat – prosjektet
Reint med briskelog
Dialog med Mattilsynet
Nederlansk kurdar ystar i Beito
Ostetur 2007
Kurs og møtekalender


GardsOsten 1-2006, 28 sider
Leiar: Grotid
Årsmelding 05
Årsmøtet 06 og arbeidsplan
Oppstart smør og rømmeprosjekt
“Safe Cheese” eit EU prosjekt
Risikovurdering rå mjølk
Nytt frå Trygg Mat – prosjektet
Litt om E-coli for lek og lærd
“Den Sorte Gryte” i produksjon
Hemsedalosten reddet
Melkens vei fra jord til bord
“Fra mage til gane”, om osteløype
Om den nye Hygeienepakka
Velkomen til studietur i Norge
Kurs og møtekalender


 
GardsOsten 2-2005, 28 sider
Leiar: Ta vare på gleda
Ostekveld på Mydalen
Rettleiartur på stølar i Telemark
Nytt frå Hemmekultur-prosjektet
Nytt frå Trygg mat prosjektet
Studie av allergi i høve rå mjølk
Opphavsmerking av “Gamalost frå Vik”
“Cheese” 2005 i Italia
Ysting av blåmuggost i Auvergne, Fr.
Ystekurs i Arkangelsk
Hektet på Gardsost
Priser til gardsysterier
Landsutstillinga 2005
Kurs og møtekalender 
GardsOsten 1-2005, 44 sider
Leiar: Vegskillet
Geitostdugnad i NetCom-land
Årsmøtet 05 og arbeidsplan
“Brimost frå Sogn” Slow Food sitt første norske presidium
Møte i “Comité Plénier”, Spania
Kvinne lærer kvinne.
Oste-Johnsen legger ned
Omsetning av melk direkte fra gård
Ost i LMD
Invitasjon Landsutstillinga
Osteturen 04, ei rekke artiklar av journalist Helge Gudheim, Valdres.
Info frå Mattilsynet om selvdøde småfe
Prosjektet “Trygg mat frå småskala landbruksproduksjon.
Velkomen til studietur i Norge
Kurs og møtekalender 
GardsOsten 2-2004, 32 sider
Leiar: En sommer er over…
Medlemsinfo
Nye muligheter for lokal smør- og rømme-produksjon i Norge
“Flaskehalsprosjektet”
Hekta på magisk løype
Undredal satsar på ostetradisjonen
Ost med smak av sommer
Seterprisen
Eggen: Ny dimensjon til driften
Tropisk ost frå Costa Rica
Budeieveven
Mannen som gikk etter melk
Geitedagene 04
Kurs og møtekalender
Voksing og plascoating av ost
Ostefeilen smørsyregjæring
Ostetur til Frankrike 05 
GardsOsten 1-2004
Leiar: Blåmann. Blåmann…
Referat frå fagprogrammet ved årsmøtet
Ny tilsynsmodell for mindre matbedrifter
Koot-saken v/ Hillestad bygdekvinnelag
Nokre glimt frå ysteriet til Gustav Koot
Et friskt syn på melkeprodukter
Bakterier, venner eller fiender?
“Med meir ystekunnskap ville fleire bli godkjende”
“Mange har vaska seg til problem”
Vellykka støtteaksjon etter tragisk ulykke
Råtten melk som religion
Det 16. sveitsiske AOC-produkt er godkjent
Inntrykk fra studietur til Frankrike
Fagdagar for fransk gardsysting
Myseprotein, ein ressurs
Kurs og møtekalender

 
GardsOsten 2-2003
Leiar: Veien videre
Nye i styret
Seterysteri åpnet i Sunndal
Frå Lesja Kulturkjøkken
Gårdsmat på DNT-hytter
Seterprisen til Dalsbygda
Landsutstillinga for gardsost 2003
Kor blir mangfoldet av?
Velkommen til stølsliv i Hallingdal
Strandmo foredlar Stølsmjølka sjølv.
Navene: kompetansenettverk
Nytt ysteri i drift i Eiker
Bondens marked
Hovedoppgaver ved NLH
Studiertur til Frankrike
 


GardsOsten 1-2003
Leiar: Tilbake til framtida!
Årsmøtet 2003
Merknader til SNT-rapport 2-2003 om produkt av upasteurisert mjølk
Økologisk infeksjonskontroll, Optimakonseptet.
BU-pris til Åland gård
Historisk ost
Maktmisbruk frå enkelte Næringsmiddeltilsyn
Fritak for overproduksjondavgift ved lokal foredling
Gouda og godvilje
Det beste av norsk Stølsost,
Opprinnelsesmerking og tradisjon
Smørkurs i Hallingdal
Gardsyoghurt
Yoghurtproduksjon for store og små
Invitasjon til ostetur til Nord Italia
Arbeidsplan 2003/2004
Kurs og møtekalender 2003/2004
Baksideeventyr
 
 
 


 
GardsOsten 2-2002. Spesialutgåva.
“LITEN HANDBOK I YSTING” for husmødre og husmorskoler av Helga Molde. Opptrykk av 2. opplag. Første utgåva kom i 1943.


 
 
 
 
 
 
 
 


 
GardsOsten 1-2002
Leiar: Fred er ei det beste -men at man noget vil
Referat frå årsmøte 2002
Referat frå årsmøte i ValHall 2002
Korleis laga rømme av god kvalitet
Maktmisbruk av Næringsmiddeltilsynet i Vestfold.
Ysteri besøk i Provence i Frankrike.
Kulturkollisjon over merkeordningar
Same regelverk, praksis vidt forskjellig
To nye norske ysterier i drift
Meir om bruk av tre og bakterieliv.
Bruk av koparkjel til ysting
Fagartikkel 11: Analysar og analyseplan
Kurs og møtekalender 2002-2003
Baksida: Skjemt og alvor

 
GardsOsten 2-2001
Leiar: Norsk Gardsost – liten, men effektiv.
ValHall lokallag stiftet.
Høyringsuttale kompetansesatsinga til VSP
Korleis unngå staph toksiner i kvitosten.
Stølsbesøk i Alpane i Sveits
Bruk av tre.
Landsutstillinga for gardsost
Silofôr og ysting av rå mjølk
Cheese 2001 i regi av Slow Food, Bra, Italia
Mobilt meieri på ystekurs langs kysten.
Fagartikkel 10 : Salting
Proteinkvalitet og kurasar
Kurs og møtekalender.
GardsOsten 1-2001
Leiar av Hulda Garborg
Produksjonsrett i staden for kvote
Gjennombrot for tradisjonsystinga
ESA-inspeksjon på Gangstad Gårdsysteri
Herlig med jærsk fjellost
Koparkjel til ysting?
Referat modulkurset i Aurland
Om ost i Norge ved Nasjonalbiblioteke
To kurs i Nordland
Nytt geitostysteri i Misvær?
Tomme de Savoie, Valdresosten frå Alpane
Fagartikkel 8, produksjon av gårdssmør
Fagartikkel 9, Luft og ventilasjon i eit gardsysteri.
Kurs og møtekalender

GardsOsten 2-2000
Småskala strategi
Opphavsmerking, et døme: Comtéosten i Frankrike
Gamalostkurs i Aurland
Gamalosten, frå stølsprodukt til meieriprodukt. Anna Aase fortel frå gamalostystinga på stølen
Frå Landsutstillinga for brun geitost ved Geitostfestivalen 2000 i Undredal
Manifest til forsvar for råmjølksostar
Kva veg går E.U. regelverket
Ostesenteret i Carmejane, kompetansesenter spesialisert på gardsysting og rå mjølk
Fagartikkel: Løypekoaguleringa
Norsk gardsost i Zurich

GardsOsten 1.2000
Uttale frå Norsk Gardsost til Stortingsmelding nr.19
Mindre fare for listeria i ost av rå mjølk
Ystedag på Ommang, Hedmark
Studietur til Frankrike, Sveits og Austerike
Inntrykk frå Tine sitt besøk i Emilia Romagna der Parmesan osten blir ysta
Prosjekt upasteuriserte produkt i regi av SNT
Oszczypek, polsk ost av søyemjølk
Fagartikkel: Osteløype før og no
Kurs og møtekalender

GardsOsten 2.1999
Fagartikkel: Ulike surleiksgradar og Råd om internkontroll

GardsOsten 1.1999
Fagartikkel: Mikroorganismer i ost

GardsOsten 2.1998
Fagartikkel: Syrningskontroll, pH eller surleiksgrad

GardsOsten 1.1998
Fagartikkel: Sjølvsyrningsprøven, enkel kontrollmetode for rå mjølka