Medlemsmøte om prøvetakingsplan

Flere produsenter har fått pålegg om mer omfattende prøvetakingsplaner, spesielt er det spørsmål knytta til parallelle prøver av listeria.
Vi skal ha et medlemsmøte på Teams der Ragnhild Nordbø vil informere om bakgrunnen for dagens prøvetakingskrav. Hun vil også fortelle om mulighetsrommet innenfor regelverket som er lurt å kjenne til i møte med Mattilsynet. Etterpå blir det spørsmålsrunde knytta til prøvetakingsplan.
Det blir et oppfølgingsmøte på et senere tidspunkt der dere kan legge fram egne prøvetakingsplaner og få innspill på disse.

Tidspunkt: 31.aug kl 12-13. Innlogging fra 11.45. Vi starter presis.
Vi ønsker påmelding til post@norskgardsost.no. Møtet er uten kostnad.
Link til møtet: https://teams.live.com/meet/9484626624299

Post expires at 16:37 on 23. august 2024

Del dette innlegget