In itinere er eit utvekslingsprosjekt for studentar, osteprodusentar og osteseljarar.
På nettsida finn ein produsentar og osteseljarar som tilbyr hospitering, praksisplass eller tek imot besøk frå kollegaer.
Ein finn og kurs i gards- og handverks-foredling av mjølk og tilknytte fagområde.
Du kan lese om prosjektet i Nyhendebrevet frå november.
Det blir infomøte over nett om prosjektet, møta er opne for alle, sjå invitasjon i vedlegget INFOMØTE eller bruk denne linken https://www.face-network.eu/ref/af9829d6-b016-40be-b5f5-d6a15696735c.

Direkte til nettsida

Del dette innlegget