I byrjinga av mai var det nettverksmøte for europeiske gardsysteri i Extremadura i Spania. Hovedtema for møtet var regelverk for småskala mjølkeforedling og korleis fleksibiliteten i dette kan nyttast for å lage trygge produkt i økonomisk berekraftige verksemder. Fullstendig referat frå møtet kjem i neste nummer av GardsOsten. Ein «smakebit for auget» frå ein berømt ost frå området – Torta del Casar – finn du her.

Del dette innlegget