NM i Ost

Norgesmesterskapet i Ost arrangeres annethvert år av Norsk Gardsost, med oster produsert i Norge. Siden Oste-VM ble organisert i 2023, utgikk NM dette året. Neste NM i Ost blir i 2025. 

NM i Ost handler om å løfte fram kvalitet og mangfold. Det gir gir oss en anledning overfor forbruker å vise frem et fantastisk smaksunivers i verdensklasse!

I Norge yster omlag 176 produsenter over 300 forskjellige oster, basert på lokal og norsk melk. Regionale meieri og ysteri er viktige for distriktene, ostemangfoldet, kulturlandskapet og som tradisjonsbærere. 

Pressemappe for NM i ost 2021

Målet for NM i Ost er:

  1. Få flere til å handle norsk og lokalforeldret ost som følge av høy kvalitet og gode smaker 
  2. Øke bevissthet rundt mangfold av smak og ostekategorier, inkludert tradisjonsostene 
  3. Øke bevissthet på hva norsk og lokalforedlet ost betyr for ivaretagelse av kulturlandskap og matkultur, verdiskapning og utnyttelse av norske ressurser.

Utvikling fra landsutstilling til NM:

  • Norsk Gardsost har i mange år hatt landsutstilling av gårdsoster.
  • I 2015 ble landsutstillingen utviklet til det som het Norgesmesterskap i lokalforedlet melkeprodukter under matstreif. 
  • I 2019 ønsket Norsk Gardsost å inkludere alle osteprodusenter og arrangementet ble igjen endret til Norgesmesterskap i Ost – NM i Ost.