Nordic Artisan Food Awards i Sverige

Den 1–3 september, 2022 arrangeres nordisk mesterskap i mathåndverk, Nordic Artisan Food Awards, NAFA. Til konkurransen kan  mathåndverkere fra hele Norden delta. Les mer her: Nordic Artisan Food Awards (eldrimner.com)

I samarbeid med konkurransen arrangerer Slow Food Nordic sammen med Eldrimner Terra Madre Nordic som er en nordisk møteplass for både produsenter og forbrukere med en interesse for matproduksjon, forbruk og matkultur.

– Vi ser fram imot spennende diskusjoner og møte mellom forbrukere og produsenter om framtidens matsystem. Dessuten håper vi å kunne skape starkare, nordiske nettverk og styrke samtalen om bra, ren og rettferdig mat, sier prosjektleder Jannie Vestergaard fra Slow Food Norden.

Terra Madre Nordic arrangeres av Slow Food i Norden och Eldrimner i samarbeid med partnere og frivillige fra Norden. 

Gjennom dagene arrangeres også et nordisk mathåndverksmarked, workshops, smaksverksteder, samt spannende samtaler og debatter om framtidens matsystem. 

Del dette innlegget