Jeg gleder meg til å ta fatt som medarbeider i Norsk Gardsost!

Norsk Gardsost er en viktig organisasjon og det må vi sammen sørge for at den forblir også framover. Organisjonen har hatt sine krigere som har fått til mye, og uten disse og organisasjonen hadde Norge vært et mye kjedeligere osterike!
Enkelte ting kan ikke det offentlige serviceapparatet ta seg av selv om vi har mange velfungerende tilbud gjennom bl.a. Innovasjon Norge. De skal vi også arbeide tett sammen med framover for å utvikle organisasjonen og dens medlemmer på en måte som tiden krever, men vi må selv stille kravene og finne veien vi ønsker gå.
Noen direkte programerklæring for hva jeg synes organisasjonen skal satse på, ønsker jeg ikke komme med, men noe er tydeligere enn annet. Medlemmene eldes og fornyelse og rekruttering er viktig. Vi vet også at mange sliter med lønnsomheten i osteproduksjonen. Jeg tror disse to tingene henger nøye sammen, skal vi få til fornyelse må vi ha lønnsomhet.
Årets landsutstilling viste med tydelighet at kvaliteten er sterkt oppadgående. Organisasjonen har dyktige fagpersoner og jeg skal ikke gå inn på det området, men kanskje må vi legge til rette for at medlemmene skal kunne bruke medlemskapet i Norsk Gardsost som et kvalitetsgaranti i markedsføringen? Dette skal ikke komme i konkurranse med eller i stedet for andre merkeordninger, men når vi er små så må vi stå samlet, da får vi den styrke som er nødvendig for å vinne stadig mer krevende kunder!

Gjermund Stormoen

Del dette innlegget