Ny leder og nytt styre i Norsk Gardsost

Under årsmøtet på Ostesymposiumet fikk Norsk Gardsost et nytt styre. Det er en flott bukett, som vi er veldig glade og takknemlige for. Nå ser vi fram mot et spennende år for Norsk Gardsost!

Svein Johansen og Jørn Martinsen fortsetter i sine verv sammen med Ingulf Galåen, som tidligere var vara. Norsk Gardsost har dessuten fått inn to nye ressurspersoner: Kari Marte Sjøvik som nytt styremedlem, og Olav Lie-Nilsen som ny styreleder. 

Nedenfor kan dere lese litt om det nye styret. Kontaktinformasjonen til alle styremedlemmer finner dere her, under “Om oss” og “Organisasjon” i menyen. 

Olav Lie-Nilsen fra Øvre Kjekshus Gård og Thorbjørnrud Ysteri

I januar 2021 solgte Olav Thorbjørnrud Hotell og flyttet fokus og hovedsetet for lokalmatprosjektet sitt til Øvre Kjekshus Gård på Hadeland. Med seg tar han Thorbjørnrud Ysteri, som flytter til et nybygget ysteri. 

Ved å åpne gården sin for kursing, arrangementer og besøk, ønsker Olav å bygge en arena for de viktige samtalene rundt mat og måltidskultur, landbruk, bærekraft og dyrevelferd.  Olav er også opptatt av å skape næring, arbeidsplasser og lokal verdiskapning. Å gjenopprette kontakten mellom maten og mennesket har en stor verdi, mener Olav. Hvis vi forstår mer av prosessene, kan vi også gjøre opplyste og verdibaserte matvalg. En ost smaker ikke nødvendigvis fantastisk fordi den er fra nabolaget, sier Olav, men vi trenger å spørre oss selv hva slags mat vi ønsker å spise, og hva slags dyrehold og kulturlandskap vi ønsker oss.

Øvre Kjekshus og Thorbjørnrud Ysteri sysselsetter til sammen 7 årsverk. Gården har 100 melkesau, 60 geiter og 55 kyr. Ysteriet foredler all sau- og geitemelk, og store deler av kumelka. 

Foto: Osteglad

Svein Johnsen fra Gimstad Gård

Svein bor i Bø i Vesterålen, nord-vest i Nordland fylke. Der driver han et gårdsbruk sammen med kona. De driver med melkeproduksjon, forer opp egne okser og har noen få sauer. De har også et småskala ysteri på gården, hvor de yster på upasteurisert kumelk. Det som motiverer Svein til å være med i styret til Norsk Gardsost, er det viktige arbeidet som gjøres for å ta vare på ystetradisjonene i Norge, samt å legge til rette for lokal, kortreist produksjon av melkeprodukter.

Foto: Otilie Brubæk Stokseth

Ingulf Galåen fra Galåvolden Gård

Ingulf er gründer av Galåvolden Gård, som i dag sysselsetter ca. 12 årsverk. Hvert år yster de av ca. 150 000 liter melk fra Galåen Samdrift. I tillegg produserer de ulike produkter med egg, som RørosIs, Røros Rører og pinnevafler, Røros Majones og Røros Marengs. De pakker og selger også egg direkte til butikker og storhusholdning.

Ingulf har vært sentral i oppbyggingen av Rørosmat og var styreleder fram til 2022. Han har bred erfaring fra politikk, som tillitsvalgt i f.eks. Tine og Bondelaget, fra mange bedriftsstyrer og har i en årrekke vært ordfører i Hanen. Han er opptatt av å fremme produksjon og omsetning av lokalmat, og å skape gode rammevilkår for produsentene av lokalmat.

Foto: Osteglad

Jørn Martinsen fra Tjamsland Gård ysteri

Jørn driver et lite ysteri i Birkenes i Agder sammen med sin kone. De har 5-6 kyr som melker, og det det er konen som yster. Jørn er gårdsgutt, selger og kokk på kaféen deres i skolehuset på gården. Jørn synes at det å sitte i styret til Norsk Gardsost er veldig viktig og givende. Han tror sterkt på det viktigste målet og verdien som Norsk Gardsost er tuftet på: delingskulturen, og ønsket om at alle skal lykkes. Sammen blir vi alle bedre!

Foto: Otilie Brubæk Stokseth

Kari Marte Sjøvik

Kari Marte jobber i Økologisk Norge, hvor hun er prosjektleder for Landbrukets Økoløft. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Norges Bondelag med fagfeltet lokalmatproduksjon og mangfold, landbruksbasert reiseliv, bærekraft og økologisk landbruk.

Hun gleder seg til å bidra i styret i Norsk Gardsost, som er en organisasjon hun har heiet på lenge. Norsk Gardsost har gjort uendelig mye for norsk landbruk for å skape stolthet og matglede og ikke minst en forståelse av viktigheten av et aktivt landbruk over hele landet. 

Post expires at 10:31 on 18. mars 2026

Del dette innlegget