Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for norske handverksysteri og gardsmeieri (siden er under endring)

Norsk Gardsost skal ivareta og fremme medlemmene sine felles interesser innenfor kvalitet og økonomi og ellers representere medlemmene opp mot styresmaktene, andre organisasjoner og samfunnet ellers.

Norsk Gardsost skal få fram hvordan håndverksmeieriene er viktige for verdiskaping og som tradisjonsbærer.

Norsk Gardsost organiserer de fleste som jobber med småskala melkeforedling i Norge, og arbeider for å bedre rammevilkårene for denne næringen.

Årsmøter
Styremøter 

Ystefaglege spørmål, i regi av Kompetansenavet Vest
Ragnhild Nordbø
Grindal, 7393 RENNEBU
Tlf: +47 481 07 952
ragnhild.nordbo@gmail.com

Pascale Baudonnel
Sandvik
6926 KRAKHELLA
Mobil +47 970 16 334
pascale@ystebui.no

GardsOsten – redaktør
Øystein Skjæveland
Bringedalsvegen 183, 5462 HERØYSUNDET
Tlf: +47 416 07 381, epost: os@norskgardsost.no

Foto: Otilie Stokseth, Osteglad

DAGLIG DRIFT

Camilla Sæbjørnsen
Organisasjonssekretær

Gravveien 20, 1870 Ørje
Tlf: 41433510 post@norskgardsost.no

STYRET 2022/2023

Turid Nordbø
Styreleder

Grindal Ysteri, Orkdalsveien 2612, 7393 Rennebu
Tlf: +47 95946126, epost: nordbo.turid@gmail.com

Jørn Martinsen
Styremedlem

Tjamsland Gård ysteri, Steinsvannsveien 242, 4760 Birkeland.
Tlf 41200166, epost: jorn.martinsen@gmail.com

Ragna Kronstad
Styremedlem

Ragna Kronstad, Hallagerbakken 64 C, 1356 Oslo
Tlf: +47 934 97 425, epost: rkronstad@gmail.com

Svein Johnsen
Styremedlem

Gimstad Gård, Bøveien 630, 8470 Bø I Vesterålen.
Tlf: 90080589, epost: gimstad.gard@vkbb.no

Jørn Hafslund
Styremedlem

Ostegården, Krokeidevegen 511, 5244 Fana
Tlf: 907 57 054  Epost: jorn@ostegarden.no

Anna Karoline Ness
1.vara

Strandmo Stølsysteri, Lovegen 630, 2940 Leira i Valdres,
Tlf: 48236747, epost: ness_n9@ hotmail.com 

Lise Brunborg
2. vara

Stavanger Ysteri, Ryfylkegata 13, 4014 Stavanger

Siri Stabbvorsmo
3. vara

Strandli Gård, Strandlivegen 5, 8680 Trofors