OrganisasjonNorsk Gardsost er ein landsdekkande organisasjon for norske handverksysteri og gardsmeieri.

(Foto: M. Ballhaus)

Norsk gardsost skal ivareta og fremja medlemene sine felles interesser innanfor kvalitet og økonomi og elles representera medlemene andsynes styresmaktene, andre organisasjonar og samfunnet elles.

Norsk gardsost skal få fram korleis handverksmeieria er viktige for verdiskaping og som tradisjonsberarar.

Norsk Gardsost organiserer dei fleste som driv med småskala mjølkeforedling i Noreg, og arbeider for å betre rammevilkåra for denne næringa.

Vedtekter
Årsmøter
Styremøter 

Styret:

Leiar 

Turid Nordbø,  Grindal Ysteri, Grindal, Orkdalsveien 26127393 Rennebu

Tlf: +47 95946126, epost: nordbo.turid@gmail.com

Nestleiar

Styremedlemer

Ragna Kronstad, Hallagerbakken 64 C, 1356 Oslo
Tlf: +47 934 97 425, epost: rkronstad@gmail.com

Ingvar Kjøllesdal, Voll Ysteri, Ysterivegen 8A, 4354 Voll
Tlf: 916 25905  Epost: ingvar@vollysteri.no

Jørn Martinsen, Tjamsland Gård ysteri, Steinsvannsveien 242, 4760 Birkeland. Tlf 41200166, epost: jorn.martinsen@gmail.com

(Fødselspermisjon 2021) Anja Kastnes, Sæterstad Gård, Varntreskveien 2047, 8690 Hattfjelldal
TLF: +47 99487797, epsot: anjakastnes@gmail.com

Svein Johnsen, Gimstad Gård, Bøveien 630, 8470 Bø I Vesterålen. Tlf: 90080589, epost: gimstad.gard@vkbb.no

1. vara: 

Anna Karoline Ness, Strandmo Stølsysteri, Lovegen 630, 2940 Leira i Valdres, Tlf: 48236747, epost: ness_n9@hotmail.com

Tilsette

Ystefaglege spørmål, i regi av Kompetansenavet Vest
Ragnhild Nordbø
Grindal, 7393 RENNEBU
Tlf: +47 481 07 952
ragnhild.nordbo@gmail.com

Pascale Baudonnel
Sandvik
6926 KRAKHELLA
Mobil +47 970 16 334
pascale@ystebui.no

Maria Ballhaus
maria.ballhaus@gmail.com

Sekretær – heimeside m.m.
Kathrin H. Aslaksby, Dalsvegen 211, 2940 Heggenes. Tlf 918 89 806 post@norskgardsost.no

Økonomiansvarleg, medlemskap og abonnement 

Gøran Rasmussen-Åland, Lauvdalen 205, 8360 Bøstad

Tlf +47 472 41 477, epost: graa@norskgardsost.no

GardsOsten – redaktør
Øystein Skjæveland
Bringedalsvegen 183, 5462 HERØYSUNDET
Tlf: +47 416 07 381, epost: os@norskgardsost.no