Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for norske handverksysteri og gardsmeieri.

Norsk gardsost skal ivareta og fremme medlemmene sine felles interesser innanfor kvalitet og økonomi og ellers representere medlemmene opp mot styresmaktene, andre organisasjonar og samfunnet ellers.

Norsk Gardsost skal få fram hvordan handverksmeieriene er viktige for verdiskaping og som tradisjonsbærer.

Norsk Gardsost organiserer dei fleste som jobber med småskala melkeforedling i Norge, og arbeider for å bedre rammevilkårene for denne næringen.

Vedtekter
Årsmøter
Styremøter 

Styret:

Leder 
Turid Nordbø,  Grindal Ysteri, Grindal, Orkdalsveien 26127393 Rennebu
Tlf: +47 95946126, epost: nordbo.turid@gmail.com

Nestleder

Organisatorisk og politisk:
Ingvar Kjøllesdal, Voll Ysteri, Ysterivegen 8A, 4354 Voll
Tlf: 916 25905  Epost: ingvar@vollysteri.no

Media:
Ragna Kronstad, Hallagerbakken 64 C, 1356 Oslo
Tlf: +47 934 97 425, epost: rkronstad@gmail.com

Styremedlemmer
Jørn Martinsen, Tjamsland Gård ysteri, Steinsvannsveien 242, 4760 Birkeland.
Tlf 41200166, epost: jorn.martinsen@gmail.com

Svein Johnsen, Gimstad Gård, Bøveien 630, 8470 Bø I Vesterålen.
Tlf: 90080589, epost: gimstad.gard@vkbb.no

(Fødselspermisjon 2021) Anja Kastnes, Sæterstad Gård, Varntreskveien 2047, 8690 Hattfjelldal
TLF: +47 99487797, epsot: anjakastnes@gmail.com

1. vara: 
Anna Karoline Ness, Strandmo Stølsysteri, Lovegen 630, 2940 Leira i Valdres,
Tlf: 48236747, epost: ness_n9@hotmail.com

Ansatte

Daglig drift
Camilla Sæbjørnsen, Gravveien 20, 1870 Ørje.
Tlf: 41433510 post@norskgardsost.no

Ystefaglege spørmål, i regi av Kompetansenavet Vest
Ragnhild Nordbø
Grindal, 7393 RENNEBU
Tlf: +47 481 07 952
ragnhild.nordbo@gmail.com

Pascale Baudonnel
Sandvik
6926 KRAKHELLA
Mobil +47 970 16 334
pascale@ystebui.no

GardsOsten – redaktør
Øystein Skjæveland
Bringedalsvegen 183, 5462 HERØYSUNDET
Tlf: +47 416 07 381, epost: os@norskgardsost.no