Organisasjon

Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for norske håndverksysteri og gårdsmeieri.

Norsk Gardsost organiserer de fleste som jobber med småskala melkeforedling i Norge, og arbeider for å bedre rammevilkårene for denne næringen.

Organisasjonen skal ivareta og fremme medlemmene sine felles interesser innenfor kvalitet og økonomi, og ellers representere medlemmene opp mot styresmaktene, andre organisasjoner og samfunnet forøvrig.

Norsk Gardsost skal få fram hvordan håndverksmeieriene er viktige for verdiskaping og som tradisjonsbærer.

DAGLIG DRIFT

Camilla Sæbjørnsen
Organisasjonssekretær

Gravveien 20, 1870 Ørje
Tlf: 41433510 post@norskgardsost.no

Elisabeth Fagerland
Kommunikasjonsmedarbeider

Orkdalsveien 2368, 7393 Rennebu Tlf: 46423366, elisabeth@norskgardsost.no


YSTEFAGLEGE SPØRSMÅL/YSTETELEFONEN i regi av Kompetansenettverkene

Ragnhild Nordbø

Grindal, 7393 RENNEBU Tlf: +47 481 07 952, ragnhild.nordbo@gmail.com

Pascale Baundonnel

Sandvik, 6926 KRAKHELLA Mobil +47 970 16 334, pascale@ystebui.no

REDAKTØR I GARDSOSTEN

Øystein Skjæveland
Bringedalsvegen 183, 5462 HERØYSUNDET
Tlf: +47 416 07 381, epost: os@norskgardsost.no

STYRET 2023/20234

Turid Nordbø
Styreleder

Grindal Ysteri, Orkdalsveien 2612, 7393 Rennebu
Tlf: +47 95946126, epost: nordbo.turid@gmail.com

Jørn Martinsen
Styremedlem

Tjamsland Gård ysteri, Steinsvannsveien 242, 4760 Birkeland.
Tlf 41200166, epost: jorn.martinsen@gmail.com

Ragna Kronstad
Styremedlem

Ragna Kronstad, Hallagerbakken 64 C, 1356 Oslo
Tlf: +47 934 97 425, epost: rkronstad@gmail.com

Svein Johnsen
Styremedlem

Gimstad Gård, Bøveien 630, 8470 Bø I Vesterålen.
Tlf: 90080589, epost: gimstad.gard@vkbb.no

Jørn Hafslund
Styremedlem

Ostegården, Krokeidevegen 511, 5244 Fana
Tlf: 907 57 054  Epost: jorn@ostegarden.no

Foto av styret: Otilie Stokseth

Ingulf Galåen
1.vara

Galåvolden gård, Galåvollveien 108, 7374 Røros

Lise Brunborg
2. vara

Stavanger Ysteri, Ryfylkegata 13, 4014 Stavanger

Siri Stabbvorsmo
3. vara

Strandli Gård, Strandlivegen 5, 8680 Trofors