Organisasjon

Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for norske håndverksysteri og gårdsmeieri.

Norsk Gardsost organiserer de fleste som jobber med småskala melkeforedling i Norge, og arbeider for å bedre rammevilkårene for denne næringen.

Organisasjonen skal ivareta og fremme medlemmene sine felles interesser innenfor kvalitet og økonomi, og ellers representere medlemmene opp mot styresmaktene, andre organisasjoner og samfunnet forøvrig.

Norsk Gardsost skal få fram hvordan håndverksmeieriene er viktige for verdiskaping og som tradisjonsbærer.

 

DAGLIG DRIFT

Camilla Sæbjørnsen
Organisasjonssekretær

Gravveien 20, 1870 Ørje
Tlf: 41433510 post@norskgardsost.no

Elisabeth Fagerland
Kommunikasjonsmedarbeider

Orkdalsveien 2368, 7393 Rennebu
Tlf: 46423366, elisabeth@norskgardsost.no


YSTEFAGLIGE SPØRSMÅL/YSTETELEFONEN i regi av Kompetansenettverkene

Ragnhild Nordbø

Grindal Ysteri, Grindal, 7393 Rennebu
Tlf: +47 481 07 952, ragnhild.nordbo@gmail.com

Pascale Baundonnel

Sandvik, 6926 Krakhella
Tlf: +47 970 16 334, pascale@ystebui.no

Lise Brunborg

Stavanger Ysteri, Emmausveien 24, 4015 Stavanger
Tlf: +47 920 48 114, lise@stavangerysteri.no

REDAKTØR I GARDSOSTEN

Øystein Skjæveland
Bringedalsvegen 183, 5462 HERØYSUNDET
Tlf: +47 416 07 381, epost: os@norskgardsost.no

STYRET 2024/2025

Olav Lie-Nilsen
Styreleder

Thorbjørnrud Ysteri, Vienlinna 427, 2750 Gran
Tlf: 922 17 094, epost: olav@kjekshus.no

Jørn Martinsen
Styremedlem

Tjamsland Gård ysteri, Steinsvannsveien 242, 4760 Birkeland
Tlf: 412 00 166, epost: jorn.martinsen@gmail.com

Svein Johnsen
Styremedlem

Gimstad Gård, Bøveien 630, 8470 Bø I Vesterålen
Tlf: 902 32 940, epost: gimstad.gard@vkbb.no

Ingulf Galåen
Styremedlem

Galåvolden Gård, Galåvollveien 108, 7374 Røros
Tlf: 911 27 947  Epost: ingulf@galaavolden.no

Kari Marte Sjøvik
Styremedlem

Kari Marte Sjøvik, Blommenholmveien 18, 1365 Blommenholm
Tlf: 414 60 387, epost: kari.marte@okologisknorge.no

Foto av styret: Otilie Stokseth, Osteglad og privat

Ragna Kronstad
1.vara

Hallagerbakken 64 C, 1356 Oslo

Veslemøy Halsen Olavsbråten
2. vara

Sansegården Olavsbråten, Olavsbråtan 90, 3536 Noresund

Siri Stabbvorsmo
3. vara

Strandli Gård, Strandlivegen 5, 8680 Trofors