Medlemsblad

GardsOsten er medlemsbladet til Norsk Gardsost. Det kjem ut 2 gonger i året, vanlegvis i juni og desember. Bladet inneheld fagartikler om ysting, reportasjar frå ysteri rundt ikring i landet, kurskalendar og annan nyttig informasjon. For å bli abonnent, ta kontakt eller bli medlem.

Dersom du har noe som kan være interessant for bladet, ta kontakt med redaktør Øystein Skjæveland.

Annonsepriser:

1/8 side: 800,-
¼ side:  1000,-
½ side: 1600,-
Heil side: 2000,-
Bakside: 2500,-

Produsentmedlemmer får gratis annonsering.