Medlemsblad

GardsOsten er medlemsbladet til Norsk Gardsost, det kjem ut 2 gonger i året, vanlegvis i juni og desember. Bladet inneheld fagartiklar om ysting, reportasjar frå ysteri rundt ikring i landet, kurskalendar og annan nyttig informasjon. Vil du bli abonnent eller medlem, så ta kontakt eller trykk på «bli medlem».

Dersom du har noko som kan vere interessant for bladet så ta kontakt med redaktør Øystein Skjæveland  

Annonseprisar:

1/8  side: 800,-

¼ side:  1000,-

½ side: 1600,-

Heil side: 2000,-

Bakside: 2500,-