Medlemskap

Som medlem får du ta del i et nettverk av ystere og osteelskere som er opptatt av å ta vare på norske håndverkstradisjoner, som elsker gode matopplevelser og som vil ta vare på norske ressurser. Norsk Gardsost er en kompetansedrevet bransjeorganisasjon.

Bli med og bli kjent med unike gårder, støler, ysterier og meierier. Som produsentmedlem får du også bruke vår logo på din hjemmeside.

Prøvetaking hos Tine for medlemmer av Norsk Gardsost
Prisliste mastittlaboratoriet Tine 2023
Rekvisisjon for produktkontroll Tine 2023
Avtaledokument Tine (kvalitetsstyring, melkekvalitet, tekniske tjenester)
Priser kvalitetsstyring, melkekvalitet og tekniske tjenester 2023

Logo
Logo kan lastes ned her
Les mer om bruk av logo her

Innmelding
Meld deg inn ved å trykke på denne
linken. Norsk Gardsost har følgende medlemstyper med ulike medlemsfordeler: