Ostesymposium 2024

Ostesymposium er et faglig seminar der gårds- og håndverksprodusenter, samt andre interesserte, i Norge samles for faglig påfyll, kunnskapsdeling og sosialt samvær. Ostesymposium arrangeres av Norsk Gardsost partallsår og inneholder blant annet foredrag, kurs, paneldebatter og leverandørmesse.

For mer informasjon om Ostesymposium 2024 kan du se på www.ostesymposium.no.

2022

Ostesymposium 2022 ble avholdt 14.-16.mars på Oscarsborg Festning Hotel og Resort utenfor Drøbak. Det ble en faglig samling med aktuelle temaer, årsmøte, samt feiring av vår 25-årsdag. Vi var over 100 deltagere som møttes for å dele erfaringer, kunnskap og diskutere dagens utfordringer i bransjen.  

Bilder fra arrangementet kan du se under!

Foto: Otilie Brubæk Stokseth