Ostesymposium

Ostesymposiumet er et faglig seminar der gårdsprodusenter i Norge samles for faglig påfyll, kunnskapsdeling og sosialt samvær. Ostesymposium arrangeres av Norsk Gardsost annethvert år og inneholder blant annet foredrag, kurs, paneldebatter og leverandørmesse.

2022

Ostesymposium 2022 ble avholdt 14.-16.mars på Oscarsborg Festning Hotel og Resort utenfor Drøbak. Det ble en faglig samling med aktuelle temaer, årsmøte, samt feiring av vår 25-årsdag. Vi var over 100 deltagere som møttes for å dele erfaringer, kunnskap og diskutere dagens utfordringer i bransjen. 

For mer informasjon om Ostesymposium 2022 kan du se på www.ostesymposium.no

Bilder fra arrangementet kan du se under!

Foto: Otilie Brubæk Stokseth