Nettsida til In itinere-prosjektet er lansert

In itinere er eit utvekslingsprosjekt for studentar, osteprodusentar og osteseljarar. På nettsida finn ein produsentar og osteseljarar som tilbyr hospitering, praksisplass eller tek imot besøk frå kollegaer. Ein finn og kurs i gards- og handverks-foredling av mjølk og tilknytte fagområde. Du kan lese om

Les mer »

Drømmen om å produsere egen ost er blitt realitet

Interessen for mat gjorde at legesekretær Sølvi Gammelsrød meldte seg på ystekurs. Det skaper nytt liv i det nedlagte meieriet i Rygge. Se hele artikkelen i Nationen 30.08.2020, tekst og foto: Marianne Tveter https://www.nationen.no/landbruk/smabrukarlaget-vil-stramme-inn-pa-mjolkekvotar/

Les mer »

Ekstra TINE-kvote til lokalforedlingsforetak

Endelig er det klart at foretak med lokalforedlingskvote som rapporterte melk benyttet til lokal foredling i kvoteåret 2019, kan i kvoteåret 2020 levere et kvantum tilsvarende den rapporterte mengden i 2019, fratrukket beregnet kvantum melk anvendt til lokal foredling i

Les mer »

Innovasjon Norge har digitalisert reiselivs kurs som følge av koronasituasjonen

All påmelding skjer via skjema. Kursene er gratis:-) Datoer og link til påmelding følger her: Godt Vertskap – 18.-19.juni https://response.questback.com/innovasjonnorge/xu1agbkrcx Pakking, distribusjon og salg – 15.-16.juni https://response.questback.com/innovasjonnorge/pakkingdistribusjonogsalg Opplevelseskurset – 22.-23.juni https://response.questback.com/innovasjonnorge/opplevelseskurset Bli god på nett – 4.-5.august https://response.questback.com/innovasjonnorge/bligodpaanett Bli god

Les mer »