Gratulere til Eiker Gårdsysteri og Valmsnes gård!

Årets beste mat- og drikkeprodukter er kåret i Det Norske Måltid − Årets vinnere er produkter av aller høyeste kvalitet og representerer Matnasjonen Norge på en fantastisk måte. På lik måte som årets hedersprisvinner Bent Stiansen er de innovative og

Les mer »

Etter en lang og grundig prosess om hvordan vi kan omsette rå melk på en trygg måte, avslår HOD forslaget til ny forskrift fra Mattilsynet.

Nisjeprodusenter raser over forbud mot salg av rå melk Helsedepartementet vil ikke endre regelverket for omsetning av rå melk til konsum. – Helt uforståelig vedtak, sier fagrådgivere i organisasjonen Norsk Gardsost. https://www.nationen.no/naering/nisjeprodusenter-raser-over-forbud-mot-salg-av-ra-melk/ Her finner du Norsk Gardsost sitt innlegg i

Les mer »

Reglene for omsetning av rå melk forblir uendret

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet å ikke endre regelverket for omsetning av rå melk til konsum. Bakgrunnen er å ha et høyt vern av forbrukers helse. Publisert 05.01.2021  på Mattilsynet sine nettsider  Helse- og omsorgsdepartementet ga høsten 2017 Mattilsynet

Les mer »

Nettsida til In itinere-prosjektet er lansert

In itinere er eit utvekslingsprosjekt for studentar, osteprodusentar og osteseljarar. På nettsida finn ein produsentar og osteseljarar som tilbyr hospitering, praksisplass eller tek imot besøk frå kollegaer. Ein finn og kurs i gards- og handverks-foredling av mjølk og tilknytte fagområde. Du kan lese om

Les mer »