Aktuelt

Ekstra TINE-kvote til lokalforedlingsforetak

Endelig er det klart at foretak med lokalforedlingskvote som rapporterte melk benyttet til lokal foredling i kvoteåret 2019, kan i kvoteåret 2020 levere et kvantum tilsvarende den rapporterte mengden i 2019, fratrukket beregnet kvantum melk anvendt til lokal foredling i

Les mer »

Innovasjon Norge har digitalisert reiselivs kurs som følge av koronasituasjonen

All påmelding skjer via skjema. Kursene er gratis:-) Datoer og link til påmelding følger her: Godt Vertskap – 18.-19.juni https://response.questback.com/innovasjonnorge/xu1agbkrcx Pakking, distribusjon og salg – 15.-16.juni https://response.questback.com/innovasjonnorge/pakkingdistribusjonogsalg Opplevelseskurset – 22.-23.juni https://response.questback.com/innovasjonnorge/opplevelseskurset Bli god på nett – 4.-5.august https://response.questback.com/innovasjonnorge/bligodpaanett Bli god

Les mer »

Debiokontroll

Ved Debiokontroll må ein vise at ein ikkje brukar råstoff som inneheld GMO. Vi har rydda og oppdatert lista over GMO-frie kulturar og løype frå Ystebui. Sjå meir detaljert info her, eller gå direkte til lista over ingrediensane

Les mer »

Coronavirus – informasjon til matprodusentar frå Mattilsynet

Det er så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Her finner du informasjon og råd om koronaviruset (SARS-CoV-2) innenfor Mattilsynets områder. https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/ Informasjonen og rådene blir justert og oppdatert i henhold til utviklingen i

Les mer »

Bondens Utlevering, Asker 1. april 2020 kl 17 – 19.

Bondens Marked, Norsk Gardsost og HANEN ønsker å ta initiativ til å skape en ekstra salgskanal for sine medlemmer. Flere av våre medlemmer har nå fått innskrenket sine salgskanaler på grunn av Coronaviruset. Mange har opplevd uro over å ikke få solgt sine

Les mer »