Siste nytt

Studietur til Nice og Alpene. Tema:Små bruk, store muligheter.

 Tid: 28 mars- 2 april 2019.  Arrangør: Oppland bonde og Småbrukarlag Reiseleder:Yvonne Tonnaer, Tolk: Ole-Jacob Christensen.Påmeldingsfrist: 15.januar 2019 hos oppland@smabrukarlaget.no eller yvonne.tonnaer@gmail.com(for info/påmelding) Produksjoner vi ser på er saue- og geitost, grønnsakdyrking og urtedyrking i fjellet, bondebaker, birøkt, kjøtt(salg), omsetningsformer for direktesalg:

Les mer »