Pressemelding - Reduksjon i organisasjonsmidler

Pressemelding fra Norsk Seterkultur, Norsk Gardsost og Stiftelsen Bondens Marked i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet 6/10-22.

Opprørt over kutt i organisasjonsstøtte.
-Det er flaut av regjeringen å bruke ostehøvelen for å kutte i støtten framfor å se på hvordan organisasjonene leverer i forhold til måla for ordninga, sier Turid Nordbø, styreleder i Norsk Gardsost.

Norsk Gardsost har sammen med Norsk Seterkultur og Stiftelsen Bondens Marked vært blant de viktigste pådriverne innen norsk lokalmat. Organisasjonenes påvirkning er viktig for langt flere enn medlemmene, og bidrar på alle de nevnte områdene som vektlegges i utlysningen av organisasjonsstøtten:

Støtte til organisasjonar gjennom LMD sitt budsjett er retta mot organisasjoner som: formidler kunnskap og fremmer forståelse for verdien av landbruk, matproduksjon og matkultur synliggjør yrkesmuligheter knyttet til gården sine ressurser fremmer bærekraftig landbruk, verdiskaping og landbruksbasert næringsutvikling

Tilskuddet skal medvirke til å holde oppe aktiviteten i organisasjonene, og bidra til et levende og aktivt organisasjonsliv lokalt, regionalt og nasjonalt. Nå foreslås det å kutte støtten til alle tre organisasjoner med 9% i statsbudsjettet.

-Regjeringen sier de vil satse på Matnasjonen Norge og vil ha flere ysterier og lokalmatprodusenter. Da er det merkelig at de samtidig kutter i støtten til organisasjonene som bidrar til nettopp dette, sier Randi Ledaal Gjertsen daglig leder i Bondens Marked Norge. Hun påpeker at de tre organisasjonene fra før av er blant de som får minst støtte.

Styrken i disse tre organisasjonene gir så mye mer enn hver enkelt bonde, seter og ysteri gjør hver for seg. Gjennom organisasjonene deler vi erfaringer som gjør at hver enkelt produsent kan gjøre jobben sin bedre. Vi utvider markedet både innen lokalmat og reiseliv, og skaper arenaer der folk flest får møte bonden og matproduksjonen. Vi synliggjør sammenhengene mellom jordbruk, landskap, distriktsutvikling og maten vi spiser. Vi skaper nye, bærekraftige næringer i bygde-Norge, og tar vare på viktige deler av vår kulturarv. Våre medlemmer bidrar til å nå flere av bærekraftsmålene, og verdiene som ligger til grunn for småskala matproduksjon gjenspeiles i EUs Farm to Fork strategi.

En sterk og stabil organisasjonsstøtte muliggjør mer av dette. Dugnadsarbeid tærer utvilsomt på organisasjonene over tid. Effektiv ressursbruk og mulighetene til å mobilisere medlemsmassen gjør vår type organisasjoner til et viktig verktøy for å fremme Matnasjonen Norge. Det ser det ikke ut som LMD anerkjenner.

- Vi trenger økt organisasjonsstøtte, ikke kutt sier Siv Beate Eggen, styreleder i Norsk Seterkultur. -Vi bruker i dag alt for mye tid på prosjektsøknader for å sikre økonomien. Det tar ressurser og kapasitet fra kjernevirksomheten vår; nemlig å styrke kunnskapen i næringa slik at seterbrukerene kan formidle og skape verdier på sin seter også inn i framtida!

Turid Nordbø, Styreleder i Norsk Gardsost, 95946126 turid@grindalysteri.no
Kathrine Kinn, Styremedlem Norsk Seterkultur, 45229771 kathrinekinn@gmail.com
Randi Ledaal Gjertsen, 91193602, randi@bondensmarked.no

Post expires at 20:25 on 6. oktober 2024

Del dette innlegget