Presseside

Pressekontakt:
Camilla Sæbjørnsen
Tlf: 41433510
post@norskgardsost.no

NORSK GARDSOST

Norsk Gardsost er en landsdekkende ideell organisasjon for norske håndverksysteri og gårdsmeieri. Organisasjonen ble stiftet 8. mai 1997 på Sogn Jord- og Hagebruksskule etter initiativ fra Pascale Baudonnel, og oppstod som et grasrotinitiativ for å få utnytte mulighetene som lå i lokal foredling av melk fra gården. Den gang fantes det ingen regelverk spesielt tilpasset småskalaproduksjon, og upasteurisert ost var ikke tillatt.

Norsk Gardsost organiserer de fleste som jobber med småskala melkeforedling i Norge, og arbeider for å bedre rammevilkårene for denne næringen. Organisasjonen skal ivareta og fremme medlemmenes felles interesser innenfor kvalitet og økonomi, samt representere medlemmene opp mot styresmaktene, andre organisasjoner og samfunnet forøvrig. Norsk Gardsost jobber også med å synliggjøre hvordan håndverksmeieriene er viktige i verdiskapning og som tradisjonsbærere.

I 2022 hadde Norsk Gardsost 332 medlemmer, hvorav 173 er produsentmedlemmer.

Norsk Gardsost er stolt arrangør av NM i Ost og Ostesymposium.

STYRET

For flere bilder, samt navn og kontaktinformasjon til styremedlemmer, se her

LOGO

Hvit bakgrunn:

Gjennomsiktig bakgrunn:

Hvit og gjennomsiktig bakgrunn: