Ønsker du å starte eget ysteri?

1. Førstelinje er de regionale kompetansenettverkene. De arrangerer kurs og organiserer besøksordningen hvor de kan hjelpe og finne riktig rådgiver for dine behov.  De kan hjelpe deg med å søke midler til ysteriet samt formidle kunnskap om håndverksysting. Ta kontakt med din lokale kontaktperson for mer informasjon om tilbudet.

2. Det finnes en fagskole for håndverksysting på Sogn Jord og Hagebruksskole som man kan gå samlingsbasert, deltid over to år. Det er også mulig å starte med innføringskurs arrangert av kompetansenettverka for Lokalmat. Kompetansenettverk lokalmat vest arrangerer innføringskurs i ysting, og ystekurs i to moduler. Sjekk ut hva slags kurs kompetansenettverkene gjennomfører.

3. Innovasjon Norge kan søkes for ideavklaringsmidlerYsting er arbeidsintensiv og kunnskapskrevende produksjon. Vårt råd er å bruke ideavklaringsmidler fra IN til å kjøpe rådgivertjenesten fra etablerte ysterier i markedet. Etter hvert som flere ysterier blir bygd, krever det også sitt å finne sin vei til markedet.
 
4. Det finnes flere nettsider som gir god hjelp i oppstartsfasen av  en bedrift:

– Patentstyret
– Altinn – Starte og drive bedrift

5. Dra på studietur og finn inspirasjon til hva slags oster som kan fungere på deres gård og hvilke nisjer som finnes i markedet. Besøk ostebutikker og snakk med selgerne om hva som selger. 

6. Meld deg inn i Norsk Gardsost. Vi er et samarbeidende nettverk av norske gårds- og håndverksystere. Du får tilgang til erfarende ystere og et nettverk som er engasjert i osteproduksjon. Du kan være støttemedlem inntil du begynner din egen produksjon.

7. Les om ost, ystere og osteproduksjon i ulike bøker:
 

8. Du kan også kontakte private rådgivere direkte, men flere av disse brukes også gjennom de regionale kompetansenettverkene. Hvis de kontaktes direkte er det knyttet kostnader til arbeidet de gjør som innleide tjenester. 

Albert Muilwijk
tlf. 917 34 551

Planlegging av nytt eller utvidelse eksisterende ysteri // Valg av innredning og utstyr // Opplæring i ysting og igangsetting produksjon // Veiledning om støtteordninger og tilskudd // Utvikling og videreutvikling av produkter // Lage intern kontroll system // Referanse: Snertingdal Ysteri

Camilla Ødegård
tlf. 922 98 221

Innovasjon og prosjektledelse // Strategi for vekst og hvordan lykkes som småskalaprodusent // sensorikk og kvalitetsoppfølging // Kalkyler og bevisste strategier // produktutvikling hvitost // LinkedInprofil: Trykk på bildet // E-post: camilla.odegard@gmail.com

Tom Hoffmann
tlf. 920 65 068

http://www.milktreatment.no/service