Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet å ikke endre regelverket for omsetning av rå melk til konsum. Bakgrunnen er å ha et høyt vern av forbrukers helse. Publisert 05.01.2021  på Mattilsynet sine nettsider 

Helse- og omsorgsdepartementet ga høsten 2017 Mattilsynet i oppdrag å utarbeide et forskriftsutkast som tillater en begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum.

Forslaget til endring i regelverket gikk ut på at bondegård eller seter kan omsette inntil 5000 liter rå melk eller rå fløte per år dersom visse vilkår er oppfylt, som for eksempel tilfredsstillende hygiene, ubrutt kjølekjede, advarselsmerking og at omsetningen var fra gården eller seteren.

Forskriftsutkastet var ute til høring. Mattilsynet gjennomførte en sammenstilling av høringsuttalelsene som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet. I sin beslutning om ikke å endre regelverket, har Helse og omsorgsdepartementet blant annet vektlagt advarslene fra Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Alle disse tre etatene gikk mot en liberalisering i høringsuttalelsen, av hensynet til smittefare og faren for alvorlig sykdom.

-I et folkehelseperspektiv vil et restriktivt regelverk være det viktigste risikoreduserende tiltaket for å unngå sykdom i forbindelse med konsum rå melk.  Dette sikres blant annet gjennom varmebehandling av all rå melk og forbud mot omsetning, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

Tilfeldig salg er tillatt

I dag er det er forbudt å omsette rå melk og rå fløte til konsum. All rå melk skal ha gjennomgått varmebehandling som tilsvarer pasteurisering før melka kan omsettes.

I regelverket er det et lite unntak for tilfeldig salg av rå melk og fløte. I praksis er dette unntaket svært smalt, og det beskrives med at en fjellvandrer som går forbi en seter i fjellheimen skal kunne kjøpe litt melk fra bonden.

Les resten av saken her:https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/reglene_for_omsetning_av_raa_melk_forblir_uendret.41687?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Mattilsynet&utm_term=Reglene_for_omsetning_av_raa_melk_forblir_uendret&utm_content=Produksjon_av_mat%2C_Smitte_fra_mat_og_drikke%2C_Produksjon_av_mat%2C_Smitte_fra_mat_og_drikke

Del dette innlegget